Acte

In cazul in care:

– detineti o constructie noua, ce nu are alimentare cu energie electrica;
– ati inchiriat sau ati cumparat un spatiu;
– doriti sa suplimentati puterea contractata initial;
– sunteti subconsumator si doriti sa va separati dintr-un mare consumator;
– sunteti consumator, titular al contractului de furnizare, si doriti sa furnizati energie unui subconsumator;
– doriti modificarea sau extinderea instalatiei de utilizare existenta,
este necesar sa obtineti avizul S.C. Electrica Muntenia Nord 

S.C. ENEL S.A. elibereaza avize pentru:

– consumatori casnici – persoane fizice;
– mici consumatori – persoane juridice (P max absorbita = 100 kw);
– mari consumatori – persoane juridice (P max absorbita > 100 kw).

Tipurile de avize pe care le elibereaza S.C. ENEL S.A. sunt urmatoarele:
Avizul de amplasament – este raspunsul scris al operatorului de retea la cererea unui solicitant, in care se precizeaza punctul de vedere al acestuia fata de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului.
Avizul tehnic de racordare – este avizul scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de catre operatorul de retea la cererea unui consumator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la reteaua electrica, in vederea satisfacerii cerintelor consumatorilor, prevazute la solicitarea avizului.

Acte necesare diferite situatii:

Aviz de amplasament pentru obtinerea autorizatiei de construire a unui obiectiv sau pentru retele edilitare( consumatori casnici, mici consumatori, mari consumatori), acte necesare:
1. Cerere tip
2. Documentul de identitate (BI; CI)
3. Titlu de proprietate sau acte de concesionare a terenului care confera dreptul de construire:
4. Certificat urbanism
5. Plan incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism) la scara 1/2000;
6. Plan de situatie cu amplasamentul obiectivului, vizat spre neschimbare de emitentul certificatului de urbanism, la scara 1/500 inclusiv anexe daca este cazul (trasee, profil si/sau sectiuni);
7. Act de identificare fiscala (pentru persoane juridice)
Aviz tehnic de racordare spatii existente pentru care se solicita separatie, (consumator casnic), acte necesare:
1. Cerere tip
2. Documentul de identitate (BI; CI);
3. Act de detinere a spatiului: act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege; contractul de închiriere va fi insotit de declaratia autentificata a proprietarului, prin care acesta este de acord cu separarea si incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pe numele chiriasului, costurile fiind suportate de solicitant.
4. Schita de interior anexa la actul de proprietate sau contractul de inchiriere, cu pozitionarea tabloului general;
5. Plan de incadrare in zona la scara la scara 1/2000
Aviz tehnic de racordare spatii existente (mici consumatori), acte necesare:
1. Cerere tip
2. Actele societatii (certificatul de înmatriculare, act de identificare fiscala)
3. Actul de detinere a spatiului :act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege. Contractul de inchiriere va fi insotit de declaratia autentificata a proprietarului, prin care acesta este de acord cu incheierea contractului de furnizare a energiei electrice (si cu separatia acolo unde chiriasul solicita acest lucru) pe numele chiriasului, costurile fiind suportate de acesta.
4. Schita de interior anexa la actul de proprietate sau contractul de inchiriere, cu pozitionarea tabloului general;
5. Plan de incadrare in zona la scara la scara 1/2000
6. Act de identificare fiscala.
Aviz tehnic de racordare spatii noi (consumator casnic), acte necesare:
1. Cerere tip
2. Documentul de identitate (BI; CI);
3. Titlu de proprietate asupra imobilului (teren + constructie);
4. Certificat de urbanism
5. Aviz de amplasament S.D.F.E.E. Bucuresti.
6. Autorizatie construire * (daca a fost obtinuta)
7. Plan de incadrare in zona la scara 1/2000
8. Plan de situatie la scara 1/500, cu stampila ?vizat spre neschimbare ”
* se poate obtine Avizul tehnic de racordare fara autorizatie de construire dar nu se poate incheia contractul de racordare, respectiv achita tariful de racordare.
Aviz tehnic de racordare spatii noi (mici consumatori), acte necesare:
1. Cerere tip
2. Actele societatii (certificatul de înmatriculare, act de identificare fiscala) ;
3. Titlu de proprietate asupra imobilului (teren + constructie)
4. Certificat de urbanism
5. Aviz amplasament S.D.F.E.E. Bucuresti
6. Autorizatie construire *(daca a fost obtinuta)
7. Plan de incadrare in zona la scara 1/2000
8. Plan de situatie la scara 1/500 cu stampila „vizat spre neschimbare”
* se poate obtine Avizul tehnic de racordare fara autorizatie de construire dar nu se poate incheia contractul de racordare, respectiv achita tariful de racordare.
Aviz tehnic de racordare spatii existente pentru care se solicita spor de putere (consumator casnic), acte necesare:
1. Cerere tip
2. Document de identitate (BI; CI);
3. Act de detinere a spatiului: act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege; contractul de închiriere va fi insotit de declaratia autentificata a proprietarului, prin care acesta este de acord cu incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pe numele chiriasului.
4. Ultimul aviz de racordare obtinut.
5. Factura de energie a locului de consum
6. Plan de incadrare in zona la scara 1/2000
7. Schita de interior anexa la actul de proprietate sau contractul de inchiriere, cu pozitionarea tabloului general
Aviz tehnic de racordare, spatii existente (mari consumatori), acte necesare:
1. Adresa de solicitare a avizului tehnic de racordare (cu antet si nr. de inregistrare).
2. Chestionar energetic cu anexa tip: Chestionar – Anexa
3. Lista de receptoare – se nominalizeaza cu puteri si tensiuni de alimentare
4. Plan releveu incinta 1/500 cu indicarea pozitiei punctului de primire
5. Schema monofilara a tabloului general
6. Actele societatii (certificat de inmatriculare, act de identificare fiscala)
7. Titlul de proprietate asupra imobilului (teren + constructie)
8. Plan de incadrare in zona la scara 1/2000
9. Plan de situatie 1/500
Aviz tehnic de racordare, spatii existente pentru care se solicita spor de putere (mari consumatori), acte necesare:
1. Adresa de solicitare a avizului tehnic de racordare (cu antet si nr. de inregistrare).
2. Chestionar energetic cu anexa tip: Chestionar – Anexa
3. Lista de receptoare – se nominalizeaza cu puteri si tensiuni de alimentare
4. Plan releveu incinta 1/500 cu indicarea pozitiei punctului de primire
5. Schema monofilara a tabloului general
6. Actele societatii (certificat de inmatriculare, act de identificare fiscala)
7. Titlul de proprietate asupra imobilului (teren + constructie)
8. Plan de incadrare in zona la scara 1/2000
9. Plan de situatie 1/500
10. Ultimul aviz de racordare obtinut
11. O copie a contractului de furnizare a energiei electrice.

Aviz tehnic de racordare, spatii noi (mari consumatori), acte necesare:
1. Adresa de solicitare a avizului tehnic de racordare (cu antet si nr. de inregistrare).
2. Chestionar energetic cu anexa tip: Chestionar – Anexa
3. Lista de receptoare – se nominalizeaza cu puteri si tensiuni de alimentare
4. Plan releveu incinta 1/500 cu indicarea pozitiei punctului de primire
5. Schema monofilara a tabloului general
6. Actele societatii (certificat de inmatriculare, act de identificare fiscala)
7. Titlul de proprietate asupra imobilului teren
8. Autorizatie construire; certificat urbanism; aviz amplasament S.C. ENEL S.A.
9. Plan de incadrare in zona 1/2000
10. Plan de situatie 1/500 vizat “spre neschimbare”

Aviz tehnic de racordare pentru un consumator care se separa dintr-un mare consumator, spatii existente, acte necesare:
1. Adresa de solicitare a avizului tehnic de racordare (cu antet si numar de inregistrare)
2. Chestionar energetic cu anexa tip: Chestionar – Anexa
3. Lista de receptoare – se nominalizeaza cu puteri si tensiuni de alimentare
4. Plan releveu incinta 1/500 cu indicarea pozitiei punctului de primire
5. Schema monofilara a tabloului general
6. Actele societatii (certificat de inmatriculare, act de identificare fiscala)
7. Titlu de proprietate asupra imobilului (teren + constructie)
8. Plan de incadrare in zona la scara 1/2000
9. Plan de situatia 1/500
10. Adresa din partea titularului de contract prin care acesta declara daca cedeaza sau nu viitorului consumator – solicitantul separatiei – din puterea sa contractata

Aviz de racordare pentru subconsumatori, spatii existente, acte necesare.
Solicitarea avizului se face de catre titularul de contract

a) Date consumator (titular de contract):
1. Adresa de solicitare a avizului tehnic de racordare *(cu antet si numar de inregistrare )
2. Chestionar energetic cu anexa tip, cu situatia existenta si in perspectiva pentru max. 5 ani – se completeaza atat pentru intreaga platforma cat si defalcat pentru titularul de contract si toti subconsumatorii aferenti: Chestionar – Anexa
3. Lista de receptoare – se nominalizeaza cu puteri si tensiuni de alimentare
4. Plan releveu incinta 1/500 cu indicarea pozitiei punctului de primire si cu delimitarea imobilului (constructie, teren) detinute de subconsumator
5. Schema monofilara a tabloului general
6. Actele societatii (certificat de inmatriculare, act de identificare fiscala)
7. Act de detinere spatiului – act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege. Contractul de inchiriere va fi insotit de declaratia autentificata a proprietarului, prin care acesta este de acord cu incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pe numele societatii chiriase
8. Plan de incadrare in zona la scara 1/2000
9. Plan de situatie 1/500
* titularul de contract va specifica in adresa daca solicita furnizorului de energie electrica spor de putere pentru alimentarea subconsumatorului sau daca se incadreaza in puterea contractata si dupa aparitia respectivului subconsumator

b) Date subconsumator:
1. Actele societatii (certificat de inmatriculare, act de identificare fiscala)
2. Act de detinere a spatiului, la care se adauga acordul titularului de contract pentru alimentarea cu energie electrica a subconsumatorului din instalatiile sale si de cedare putere absorbita din cota proprie catre subconsumator

 

Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere urmatoarele documente:

a. copie a avizului tehnic de racordare;
b. copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, daca este cazul;
c. acordurile proprietarilor terenului, in original;
d. celelalte avize si acorduri prealabile nominalizate in avizul tehnic de racordare, in original;
e. autorizatia de construire a obiectivului sau, in cazul constructiilor existente,actul de proprietate, respectiv contractul de inchiriere, in copie si in original, care se restituie;
f. autorizatia de construire a instalatiilor de racordare la reteaua electrica, in orginal;
g. autorizatia de infiintare sau de functionare emisa de autoritatea competenta pentru obiectivele energetice prevazute in legislatia in vigoare, daca este cazul,in copie.