Executie

LUCRARI SI SERVICII PRESTATE

 • Realizează încercări/ măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice, conform reglementărilor legale din domeniu, inclusiv normelor tehnice PE 116/1994, respectiv NTE 002/03/00.
 • Defectoscopie si incercari cabluri electrice cu aparatura de inalta performanta pentru localizarea rapida a defectelor in cablurile cu tensiunea de lucru intre 0,4 si 20 kV. Identificarea traseelor cablurilor si localizarea defectelor prin:
  • Masurarea reflexiei impulsului direct (masurare diferentiala si a cuplarii);
  • Metoda cuplarii in tensiune;
  • Metoda stabilizarii de scurt timp a arcului electric;
 • Proiectează şi/ sau execută:
  • Instalaţii electrice interioare aferente clădirilor civile si industriale;
  • Branşamente electrice aeriene şi subterane, monofazate şi trifazate, la tensiune nominală de 0,4 kV;
  • Instalaţie de racordare la joasă tensiune destinată alimentării cu energie electrică a unui singur loc de consum, executată din reţeaua de joasă tensiune sau tabloul/ cutia de distribuţie a postului de transformare;
  • Prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale;
  • Lucrări de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice;
  • Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20kV aeriene şi 0,4 kV ÷ 20kV subterane;
  • Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni);
  • Instalaţii de utilizare de joasa si medie tensiune.
  • Reţele electrice de iluminat public aeriene şi/ sau subterane;
  • Reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe;
  • Instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare);
  • Baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere;
  • Instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
  • Măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite, măsurarea rezistenţei de contact la PT;
  • Verificări şi încercări ale echipamentelor aferente reţelelor electrice de distribuţie de medie tensiune şi posturilor de transformare;
  • Instalaţii de protecţii şi măsură;
  • Fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 20kV;
  • Instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
  • Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee;
  • Verificări şi încercări ale echipamentelor din staţiile electrice;
  • Instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice;
  • Diagnoza pentru vibratii cu aparat Schenck HM40BU;
  • Echilibrari dinamice cu aparat Schenck Smart Balancer;
  • Acoperiri metalice si cu ceramica cu aparat CastoDyn DS 8000;
  • Alinieri cu laser cu aparat Fixtur Laser.