Servicii

Departamentul de proiectare şi consultanţă energetică elaborează documentaţii tehnice pentru următoarele tipuri de lucrări:

Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor civile si industriale.

Servicii de proiectare pentru:

 • retele aeriene de energie electrica cu tensiuni nominale intre 0,4 kV si 20 kV;
 • retele subterane de energie electrica cu tensiuni nominale intre 0,4 kV si 20 kV;
 • posturi de transformare medie tensiune/joasa tensiune (MT/JT)aeriene, supraterane, subterane si puncte de alimentare;
 • pentru montarea retelelor de fibra optica si CATV pe stalpii de distributie a energiei electrice;
 • iluminat public si ornamental;
 • Consultanta pentru punerea in functiune si receptia lucrarilor;
 • Studii de coexistentă pentru montarea retelelor de fibra optica si CATV pe stalpii de distributie a energiei electrice;
 • Audit energetic si bilanturi energetice;
 • Instalaţii de compensare a factorului de putere;
 • Automatizări industriale;
 • Obtinere avize energetice (amplasament, tehnic de racordare);

Proiectele sunt realizate cu ajutorul metodelor moderne de proiectare asistată de calculator, prin utilizarea de programe specializate care reduc durata de întocmire a documentaţiei.